środa, 24 maja 2017

PRESELEKCJA lato 2017 - szczegóły

NaszaFarma.org organizuje szkolenie przygotowawcze do selekcji do wojsk specjalnych - Preselekcja 2017 - już rusza


W dniach 06-10 lipca 2017 odbędzie się w Pasterce w Górach Stołowych PRESELEKCJA czyli szkolenie przygotowujące do selekcji do wojsk specjalnych.


MIEJSCE: Pasterka 7 - Góry Stołowe
cena: 980 PLN/os
kontakt i informacje: office@perkunglobal.com telefon: 605 123 333
( z dopiskiem w temacie: preselekcja )
wystawiamy FV

Maksymalna ilość uczestników w jednym terminie: 12 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena obejmuje szkolenie, instruktorów, bez wyżywienia (szczegóły do omówienia z organizatorem), sprzęt specjalistyczny do przeprowadzenia szkoleń.


Osoby chętne proszone są o wpłatę zaliczki w wysokości 50% ceny do 3 tyg przed planowanym terminem.
Wpłacona zaliczka jest warunkiem rezerwacji miejsca.

Numer konta do wpłaty zaliczki:

BGŻ
63 2030 0045 1110 0000 0416 2890
Tytułem: preselekcja


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Tytuł Szkolenia: PRESELEKCJA 2017
     Miejsce i data szkolenia: 06-10 lipca 2017
Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

Adres do korespondencji:

E-mail:

Telefon kontaktowy:

 proszę o wystawienie FV za n/w wpłatę  na poniższe dane:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres:

nip:

Dane do kontaktu:
e-mail:
tel.:


CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA: 980 PLN/osoba ( cena zawiera VAT )
powyższa kwota zostanie wpłacona na konto:
PERKUN GLOBAL SP. Z O.O.
BGŻ BNP PARIBAS nr 63203000451110000004162890 
W tytule przelewu proszę napisać: PRESELEKCJA oraz imię i nazwisko uczestnika 


REGULAMIN
1. Należność przekazuję/my przelewem na konto PERKUN GLOBAL SP. Z O.O bez roszczenia o zwrot wpłaty w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby na szkoleniu.
2. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone podpisaną kartą zgłoszenia przesłaną do PERKUN GLOBAL SP. Z O.O.
3. Warunki rezygnacji:
Rezygnacja tylko w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia będzie skutkowało obciążeniem Państwa całkowitym kosztem za szkolenie.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, PERKUN GLOBAL SP. Z O.O zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty bez odsetek i odszkodowania w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.
5. Organizator może zmienić wcześniej ustalonego wykładowcę oraz termin bez potrzeby podania przyczyn.
6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.
ü Akceptujemy warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu organizowanym przez PERKUN GLOBAL SP. Z O.O i upoważniamy PERKUN GLOBAL SP. Z O.O do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
ü Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji o szkoleniach. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez PERKUN GLOBAL SP. Z O.O o prawie wglądu i zmiany moich danych osobowych.
□ Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF e-mailem na adres podany w karcie zgłoszenia(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej).


KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ
MAILEM: OFFICE@PERKUNGLOBAL.COM