wtorek, 7 lutego 2017

KONTROBSERWACJA I KONTRINWIGILACJA W PRACY DETEKTYWISTYCZNEJ - szkolenie

NaszaFarma.org organizuje szkolenie dla detektywów które odbędzie się na terenie Warszawy w dniach 02 kwietnia 2017
szkolenie dla detektywów z zakresu kontrobserwacji i kontrinwigilacji - Warszawa 02 kwietnia 2017


KONTROBSERWACJA I KONTRINWIGILACJA
W PRACY DETEKTYWISTYCZNEJTERMIN: 2 kwietnia 2017, od godziny 10.00 do 18.00

LOKALIZACJA: Warszawa

KONTAKT I INFORMACJE: perkunglobal@yahoo.com (z dopiskiem w temacie: kontrobserwacja dla detektywa)

CENA: 615 PLN/os

WYSTAWIAMY FVzgłoszenia proszę przysyłać do 19 marca przed szkoleniem - po tym terminie lista uczestników zostaje zamknięta


Kontrobserwacja i kontrinwigilacja w pracy detektywistycznej

W trakcie pracy detektywa wymagana jest szczególna dyskrecja i ostrożność od pierwszego kontaktu z klientem aż do zakończenia realizacji zadania dla niego. Zagrożenia jakie wynikają z wycieku informacji w trakcie pracy są zazwyczaj nieodwracalne i prowadzą do dalszych kłopotów. W celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia nie wystarczy zachowanie ostrożności. W tym wypadku trzeba umieć zidentyfikować osoby oraz środki techniczne jakimi nam zagrażają.

W tym celu został przygotowany program szkoleniowy, który zostanie poprowadzony przez doświadczonych ekspertów wywodzących się z Centralnego Biura Śledczego i z JW. GROM, którzy w trakcie zajęć pokażą i przećwiczą z uczestnikami następujące zagadnienia:
1.    Podstawy prawne
2.    Identyfikacja źródeł zagrożeń
3.    Przygotowanie do rozpoznania
4.    Techniki i metody identyfikacji obserwacji pieszej i pojazdami w mieście i w terenie przygodnym
5.    Praca na „własnym podwórku” oraz „na wyjeździe” o czym trzeba pamiętać
6.    Podstawowe wyposażenie detektywa
7.    Środki techniczne do wykrywania podsłuchów,
8.    Taktyka przeszukania pomieszczeń oraz pojazdów pod kątem wrogich urządzeń podsłuchowych
Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów w Sali oraz w terenie.
Czas: 12 godzin w porze dziennej i porze wieczorowo nocnej ( w zależności od pory roku godzina rozpoczęcia ustalana jest indywidualnie dla każdej grupy przy zachowaniu proporcji 60% pora dnia+40% pora wieczorowa).
Miejsce: u klienta, indywidualnie ustalane szczegóły. Teren zurbanizowany, mieszany i przygodny.

Mundurowi otrzymują 10 % rabatu od powyższej ceny.

Grupy zorganizowane powyżej 10 osób 10% rabatu od powyższej ceny.*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do udziału w Warsztatach, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Lista rzeczy do zabrania:


MAM
Nie MAM
·         czapka zakrywająca czoło i uszy,


·         bluza z długim rękawem z bawełny (może być dresowa),


·         kurtka nieprzemakalna,


·         Para butów do chodzenia w terenie,


·         Obuwie sportowe,


·         Plecak, torba (ew. zasobnik),


·         wyżywienie we własnym zakresie


·         latarka ze zmiennym kolorem,


·         przybory do pisania i notowania.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Tytuł Szkolenia: Kontrobserwacja i kontrinwigilacja w pracy detektywistycznej
     Miejsce i data szkolenia: 2 kwietnia 2017, od godziny 10.00 do 20.00
Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

Adres do korespondencji:

E-mail:

Telefon kontaktowy:

proszę o wystawienie FV za n/w wpłatę  na poniższe dane:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres:

nip:

Dane do kontaktu:
e-mail:
tel.:

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA: 500 PLN netto/osoba
powyższa kwota zostanie wpłacona na konto:
PERKUN GLOBAL SP. Z O.O.
BGŻ BNP PARIBAS nr 63203000451110000004162890 
W tytule przelewu proszę podać datę szkolenia oraz nazwisko uczestnika                              
REGULAMIN
1. Należność przekazuję/my przelewem na konto PERKUN GLOBAL SP. Z O.O bez roszczenia o zwrot wpłaty w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby na szkoleniu.
2. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone podpisaną kartą zgłoszenia przesłaną do PERKUN GLOBAL SP. Z O.O.
3. Warunki rezygnacji:
Rezygnacja tylko w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia będzie skutkowało obciążeniem Państwa całkowitym kosztem za szkolenie.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
4.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, PERKUN GLOBAL SP. Z O.O zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty bez odsetek i odszkodowania w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.
5. Organizator może zmienić wcześniej ustalonego wykładowcę oraz termin bez potrzeby podania przyczyn.
6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.
ü  Akceptujemy warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu organizowanym przez PERKUN GLOBAL SP. Z O.O i upoważniamy PERKUN GLOBAL SP. Z O.O do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
ü  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji o szkoleniach. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez PERKUN GLOBAL SP. Z O.O o prawie wglądu i zmiany moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF e-mailem na adres podany w karcie zgłoszenia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej).

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ
MAILEM: PERKUNGLOBAL@YAHOO.COM


                                                                                                                          …….……………………………………………………………
                                                                                                                            
 data i podpis osoby upoważnionej


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz