czwartek, 20 października 2016

WARSZTATY DZIAŁAŃ NIEREGULARNYCH

25-27 listopada warsztaty taktyczne NaszejFarmy.org w Warszawie
25-27 listopada 2016 zapraszamy na warsztaty taktyczne z działań nieregularnych, które odbędą się na warszawskim Rembertowie.


WARSZTATY
DZIAŁAŃ NIEREGULARNYCH

TERMIN: 25-27 listopad 2016, od godziny 22.00 (piątek) do ok. 10.00 (niedziela)

LOKALIZACJA: Rembertów – Wesoła

KONTAKT I INFORMACJE: perkunglobal@yahoo.com (z dopiskiem w temacie: warsztaty)


Działania nieregularne – to rodzaj walki prowadzonej przez przygotowane jeszcze w czasie pokoju lub doraźnie tworzone w czasie wojny pododdziały (zgrupowania), stosujące specyficzne sposoby walki w celu zwalczania i dezorganizacji działań przeciwnika na obszarze przez niego opanowanym.

Centrum Szkoleń Militarnych NaszaFarma.Org zaprasza do udziału w cyklu  5 warsztatów, które będą odbywały się w trybie weekendowym (kolejne terminy będą podane po 1 module tj. pkt. TERMIN).
Warsztaty prowadzone są przez ex funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego oraz byłych komandosów JW GROM i są skierowane zarówno dla osób mundurowych jak i do cywili, którzy pragną poznać tajniki podstaw zachowań i metod działań nieregularnych. Zajęcia odbywają się w trybie scenariusza przybliżającego realia działań nieregularnych.


TEMATYKA (1 modułu):
  1. Zasady maskowania operacyjnego w terenie nieprzyjaznym: ubiór, zachowanie, „legenda”, przemieszczanie się indywidualne i zespołowe – podstawy działania w konspiracji,
  2. Organizacja „bezpiecznych” miejsc – „safe house”,
  3. Łączność: zasady, korespondencja, osobowa, bezosobowa,
  4. Rozpoznanie: analiza zadania, ocena sytuacji, plan działania, realizacja,
  5. Kontaktowanie się grupy z innymi osobami,
  6. Postępowanie w stosunku do osób dołączających do grupy,
  7. Kontrobserwacja – podstawy,


Dodatkowo podczas szkolenia kursanci będą poddawani testom intelektualnym oraz będą wykonywać zadania zespołowe i indywidualne. Ma to na celu sprawdzenie wpływu zmęczenia i stresu na umiejętność logicznego myślenia, podejmowania decyzji i współpracy z grupą.

Przebieg szkolenia może ulec pewnym modyfikacjom i zmianom.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ PRZY MINIMUM 10 ZGŁOSZENIOM.

CENNIK:

Cena za osobę wynosi 650 PLN netto + 23% VAT za udział w pojedynczym module warsztatów tj. jak w pkt. TERMIN.
Mundurowi otrzymują 10 % rabatu od powyższej ceny.
Grupy zorganizowane powyżej 10 osób 10% rabatu od powyższej ceny.
*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do udziału w warsztatach, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Lista rzeczy do zabrania:

MAM
Nie MAM
·         czapka zakrywająca czoło i uszy,


·         kominiarka,


·         t-shirt,


·         bluza z długim rękawem z bawełny (może być dresowa),


·         polar,


·         kurtka nieprzemakalna,


·         spodnie dresowe (zamiast ocieplaczy na nogi),


·         spodnie bawełniane – ze ściągaczem na buty,


·         3 metry linki 5 - 10 mm,


·         skarpety (4pary),


·         Para butów do chodzenia w terenie,


·         Obuwie sportowe,


·         nóż (bagnet, nóż myśliwski),


·         śpiwór / bivi cover,


·         płachta ratunkowa termiczna,


·         plecak (ew. zasobnik),


·         mydło, ręcznik, pasta do zębów,


·         ubranie cywilne (może się pobrudzić),


·         wyżywienie we własnym zakresie


·         latarka ze zmiennym kolorem,


·         Busola, przybory do pisania i notowania.Podsumowując. Charakter szkolenia wymaga posiadania stroju ćwiczebnego taktycznego i cywilnego ubrania.


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Tytuł Szkolenia: Warsztaty Działań Nieregularnych
     Miejsce i data szkolenia: 25-27 listopad 2016, od godziny 22.00 (piątek) do ok. 10.00 (niedziela)
Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

Adres do korespondencji:

E-mail:

Telefon kontaktowy:

proszę o wystawienie FV za n/w wpłatę  na poniższe dane:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres:

nip:

Dane do kontaktu:
e-mail:
tel.:

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA: 650 PLN netto/osoba
powyższa kwota zostanie wpłacona na konto:
PERKUN GLOBAL SP. Z O.O.
BGŻ BNP PARIBAS nr 63203000451110000004162890 
W tytule przelewu proszę podać datę szkolenia oraz nazwisko uczestnika                              
REGULAMIN
1. Należność przekazuję/my przelewem na konto PERKUN GLOBAL SP. Z O.O bez roszczenia o zwrot wpłaty w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby na szkoleniu.
2. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone podpisaną kartą zgłoszenia przesłaną do PERKUN GLOBAL SP. Z O.O.
3. Warunki rezygnacji:
Rezygnacja tylko w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia będzie skutkowało obciążeniem Państwa całkowitym kosztem za szkolenie.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
4.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, PERKUN GLOBAL SP. Z O.O zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty bez odsetek i odszkodowania w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.
5. Organizator może zmienić wcześniej ustalonego wykładowcę oraz termin bez potrzeby podania przyczyn.
6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.
ü  Akceptujemy warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu organizowanym przez PERKUN GLOBAL SP. Z O.O i upoważniamy PERKUN GLOBAL SP. Z O.O do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
ü  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji o szkoleniach. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez PERKUN GLOBAL SP. Z O.O o prawie wglądu i zmiany moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF e-mailem na adres podany w karcie zgłoszenia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej).

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ
MAILEM: PERKUNGLOBAL@YAHOO.COM


                                                                                                                          …….……………………………………………………………
                                                                                                                            

 data i podpis osoby upoważnionej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz